โรงพยาบาลพุทธโสธร

Buddhasothorn Hospital

ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์ Online Payslips

เข้าสู่ระบบแจ้งเงินเดือนออนไลน์

โปรดอ่าน คู่มือการใช้งาน ก่อนใช้งาน

ติดต่อฝ่ายการเงิน โทร. 3310

Buddhasothorn Hospital